نام نماد :

پارسان

نام شرکت :

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

مدیر عامل:

اسمعيل قنبري

تلفن:

02178329205

فکس:

22685571

آدرس:

وب سایت:

www.pogdc.com

ایمیل:

info@pogdc.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه