نام نماد :

وتوسم

نام شرکت :

سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر عامل:

حسين علاقه مندان

تلفن:

85549300

فکس:

88628713

آدرس:

وب سایت:

www.tmico.ir

ایمیل:

info@tmico.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت اصلی عبارت است از خرید ، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر