نام نماد :

وبملت

نام شرکت :

بانک ملت

مدیر عامل:

محمد بيگدلي

تلفن:

66970058

فکس:

66970053

آدرس:

وب سایت:

www.bankmellat.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

1-افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهای مجاز و صدور انواع گواهی سپرده. 2-اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور