نام نماد :

وآوا

نام شرکت :

سرمایه گذاری آوا نوین

مدیر عامل:

حميدرضا جعفري

تلفن:

021-88870641-3

فکس:

021-88776063

آدرس:

تهران انتهای خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه 37 شماره 165

وب سایت:

ایمیل:

avanovin@iran.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد یا نداشته باشد.