نام نماد :

كپشير

نام شرکت :

پشم شیشه ایران

مدیر عامل:

جهانگير باقري

تلفن:

07138224528

فکس:

07138224529

آدرس:

شیراز، بلوار امیرکبیر، انتهای بلوار میثم جنوبی، روبروی میدان احمدآباد

وب سایت:

www.iranglasswool.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید پشم شیشه و ایزوگام تولید پشم شیشه تولید ایزوگام