نام نماد :

كيمياتك

نام شرکت :

دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

مدیر عامل:

ناصر گورابي

تلفن:

02123576316

فکس:

88209819

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت اصلی شرکت بر اساس اساسنامه، تولید، توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات مواد و کلیه محصولات و فرآورده‌های دارویی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی، مکمل‌های غذایی و تجهیزات وابسته، اجرای طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی توسعه به طور مستقیم و یا از طریق اشخاص ثالث در ارتباط با کلیه ترکیبات دارویی شیمیایی ، بیولوژیکی، بیوتکنولوژی، گیاهی، مکمل‌های غذایی، آرایشی، بهداشتی، داروهای انسانی و دامی, ...