نام نماد :

كنيلو

نام شرکت :

کاشی نیلو

مدیر عامل:

عليرضا باطني

تلفن:

فکس:

03142232697

آدرس:

اصفهان-کیلومتر22 جاده اصفهان-نجف آباد-اراضی گلدشت-خ معلم-کاشی نیلو(سهامی عام)

وب سایت:

www.niloutileco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع کاشی وسرامیک