نام نماد :

كلوند

نام شرکت :

کاشی و سرامیک الوند

مدیر عامل:

مرتضي دريس ملاکه

تلفن:

22039704-021

فکس:

02122039703

آدرس:

قزوین شهر صنعتی البرز بلوار این سینا حکمت 14

وب سایت:

www.alvandtileco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع اصلی: تولید انواع مختلف کاشی؛ ظروف بهداشتی و سرامیک؛ انواع مختلفی از لعاب و محصولات مشابه و مرتبط است. سایر فعالیت: کمک به شرکت های دیگر را از طریق استقرار، خرید و یا تعهد از سهام شرکت