نام نماد :

كسعدي

نام شرکت :

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

مدیر عامل:

امير پروال باتمانقلنج

تلفن:

02133118877

فکس:

02133905471

آدرس:

تهران, شهر ری, جاده قدیم قم, خیابان انبار نفت تلفن 5-55202063 فکس 55202067

وب سایت:

www.saaditile.ir

ایمیل:

Info@saditile.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید انواع مختلف از کاشی و سرامیک، و فروش و بازاریابی