نام نماد :

كخاك

نام شرکت :

صنایع خاک چینی ایران

مدیر عامل:

سليمان نوروزي

تلفن:

34793182

فکس:

021-22010630

آدرس:

آذربایجانشرقی- شهرستان مرند- کیلومتر5 جاده مرندجلفا

وب سایت:

www.icckaolin.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

فرآوری وتغلیظ انواع کائولن