نام نماد :

فوكا

نام شرکت :

فولاد کاویان

مدیر عامل:

اميرحسين کريمي

تلفن:

06133313131-02187250

فکس:

???? ?????: 87253(021) / ???????: 33311240(061)

آدرس:

اهواز - کیلومتر 9 جاده خرمشهر - شرکت فولاد کاویان

وب سایت:

kaaviansteel.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تأسیس کارخانجات فولاد سازی، تولید انواع و اقسام شمشهای فولادی و انواع و اقسام ورق فولادی و پروفیلهای مخصوص فولادی و نورد مفتول و مقاطع فولادی و صنایع وابسته