نام نماد :

فملي

نام شرکت :

ملی صنایع مس ایران

مدیر عامل:

امير خرمي شاد

تلفن:

021-88724410

فکس:

021-88729014

آدرس:

مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس میدوک در استان کرمان و مجتمع مس سونگون در تبریز شهرستان ورزقان واقع شده اند.

وب سایت:

www.nicico.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران