نام نماد :

فلوله

نام شرکت :

لوله وماشین سازی ایران

مدیر عامل:

محمدرضا بابائي

تلفن:

02155256767

فکس:

02155242968

آدرس:

تهران کیلومتر10جاده ساوه- ایستگاه چهاردانگه

وب سایت:

www.lmico.net

ایمیل:

luleh@lmico.net

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

ریخته گری-طراحی-ماشین سازی