نام نماد :

فجر

نام شرکت :

فولاد امیر کبیر کاشان

مدیر عامل:

شهرام عالي وند

تلفن:

55503840-031

فکس:

031-55503848

آدرس:

کاشان کیلومتر 14 جاده اردستان

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

طراحی، ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات تولید ورق نورد گرم وسرد ورقهای فولادی ، ورق رنگی ، ورق اسیدشویی ، قلع اندود، ورقهای گالوانیزه و تولید انواع شمش و تولید انواع محصولات فولادی و شکل دهی انواع ورقهای فولادی.تهیه وتولید انواع فرآورده های شیمیایی ، معدنی وآلی مورد نیاز کارخانجات مذکور در بند موضوعات اصلی.