نام نماد :

فاذر

نام شرکت :

صنایع آذرآب

مدیر عامل:

ناصر مالکي

تلفن:

02188784056-08633450480

فکس:

086-33450718

آدرس:

اراک کیلو متر 5 جاده قم کارخانه صنایع آذرآب

وب سایت:

www.azarab.ir

ایمیل:

info@azarab.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

پیمانکار عمومی ومدیریت پیمان در قالب مهندسی ،بازرگانی وفعالیت اجرایی ساختمان ،طراحی ،ساخت ، نصب وراه اندازی وخدمات پس از فروش و بهره برداری پروژه های حوزه انرژی اعم از نیروگاهی ،نفت ، گاز ، پتروشیمی ،احداث کارخانجات سیمان ،قند،فولاد ونظایر آن ....