نام نماد :

غچين

نام شرکت :

مجتمع کشت و صنعت چین چین

مدیر عامل:

حسن حجاريان برق

تلفن:

05133920229

فکس:

+98513920224

آدرس:

ایران - مشهد - کیلومتر 2 جاده مشهد فریمان - ابتدای فرعی طرق - بلوار شهید ساعی - جنب کارخانه قند شیرین

سال مالی:

03/31

موضوع فعالیت:

تهیه و تولید انواع مواد غذایی ، اعم از کنسرو شده ، یخ زده و یا خشک،کشت هرگونه محصولات کشاورزی و احداث باغات میوه ،ایجاد کارخانجات بسته بندی و صنایع وابسته، ایجاد سردخانه به منظور حفظ و نگهداری محصولات غذایی، واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز کارخانه، مشارکت در سایر شرکتها و بطور کلی انجام کلیه عملیات تجاری و صنعتـی که بطور مستقیم و غیرمستقیم هر یک از موضوعات مشروحـه فوق مربوط باشد می باشد.