نام نماد :

غالبر

نام شرکت :

لبنیات کالبر

مدیر عامل:

تورج اسفندمند

تلفن:

00982188741724

فکس:

88749775-021

آدرس:

اراک - سه راه خمین -- شهرک صنعتی شماره 1-خیایان نوآوران

وب سایت:

www.kalber-dairy.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید فرآورده های لبنی و آبمیوه