نام نماد :

شهر

نام شرکت :

گروه مالی شهر

مدیر عامل:

اسماعيل درگاهي

تلفن:

021-88690403

فکس:

021-88698108

آدرس:

وب سایت:

www.sfg.ir

ایمیل:

info@sfg.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

سرمایه‌ گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی)