نام نماد :

شلعاب

نام شرکت :

لعابیران

مدیر عامل:

سيد جليل حجازي

تلفن:

07132622424-136

فکس:

07124222354

آدرس:

فارس - کیلومتر 25 اتوبان شیراز اصفهان - ابتدای زرقان - خیابان کارگر

وب سایت:

www.loabiran.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید، خرید و فروش انواع لعاب ، انگوب ، فریت و رنگ و سایر فرآورده های سرامیکی و مواداولیه مرتبط و وابسته ، تحقیق و نوآوری در زمینه طراحی و کاربری لعاب برای تولید کاشی و انواع محصولات سرامیکی