نام نماد :

شكام

نام شرکت :

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

مدیر عامل:

سيدمحمدرضا موسوي اصفهاني

تلفن:

021-88757317

فکس:

021-88746564

آدرس:

اراک دوراهی شازند، قدمگاه، شهرک صنعتی شهید بابایی

وب سایت:

www.kimyagaran.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی، مواد اولیه بهداشتی و دارویی