نام نماد :

شبهرن

نام شرکت :

نفت بهران

مدیر عامل:

اسعد عزيزي

تلفن:

02122922500

فکس:

22922501-2

آدرس:

شهرری - باقرآباد - جنب پالایشگاه تهران

وب سایت:

www.behranoil.co

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

- طبق ماده 3 اساسنامه فعالیت اصلی شرکت عبارت است از : - تأسیس و ساخت و اداره نمودن پالایشگاه روغن موتور و روغنهای صنعتی و محصولات جانبی آن در ایران و تخلیط و بسته بندی و تهیه ظروف مربوطه.