نام نماد :

شبريز

نام شرکت :

پالایش نفت تبریز

مدیر عامل:

غلامرضا باقري ديزج

تلفن:

041-21148374

فکس:

02166152472

آدرس:

تبریز - سه راهی سردرود-شرکت پالایش نفت تبریز

وب سایت:

www.tbzrefinery.co.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

احداث,راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید ,بازاریابی ,فروش و دریافت , معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران,شرکت ملی گاز ,انجام عملیات پالایش و فرآوری نفت خام و ,ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ,نفت سفید ,نفت گاز ,نفت کوره و سایر فرآورده های جانبی.