نام نماد :

سپيدار

نام شرکت :

سپیدار سیستم آسیا

مدیر عامل:

حميدرضا رنجبري

تلفن:

021-84372220

فکس:

021-81022999

آدرس:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

فعالیت اصلی شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) طبق ماده 2 اساسنامه عمدتاً در زمینه های تولید (تحلیل، طراحی و برنامه نویسی)، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش محصولات، خدمات نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن؛ در بازار کسب و کارهای کوچک، اصناف، اشخاص و ایجاد بسترهای لازم برای عرضه آنها می باشد.