نام نماد :

سپيد

نام شرکت :

سپید ماکیان

مدیر عامل:

مجتبي رسولي

تلفن:

02122370406

فکس:

013337127532

آدرس:

استان گیلان ، رشت ، جاده پیربازار به سمت ضیابر روستای کفترود

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

فعالیت های این شرکت عبارتست از مدیریت کل چرخه تولید گوشت مرغ شامل مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی، مزارع پرورش مرغ گوشتی، کارخانه دان، کشتارگاه صنعتی، کارخانه قطعه بندی، فرآوری گوشت و درنهایت توزیع محصول نهایی می باشد.