نام نماد :

سپاها

نام شرکت :

سیمان سپاهان

مدیر عامل:

عباسعلي معينيان

تلفن:

03152454471

فکس:

03152457383

آدرس:

اصفهان کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن جاده اختصاصی شرکت سیمان سپاهان صندوق پستی 81465.517

وب سایت:

www.sepahancement.ir

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام ) طبق ماده 3 اساسنامه . تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان روباره . اکتشاف . استخراج و بهره برداری از معادن مرتبط . خرید و تحصیل و واگذاری اراضی . تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و بطور کلی هر نوع معاملات مالی و تجاری مربوط به موارد فوق می باشد .