نام نماد :

سخزر

نام شرکت :

سیمان خزر

مدیر عامل:

اسحق جمال اميدي

تلفن:

01332580072

فکس:

01334601067

آدرس:

استان گیلان - شهر لوشان (کیلومتر 80 جاده قزوین رشت) .

وب سایت:

www.khazarcement.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

احداث کارخانه و تولید سیمان و صنایع وابسته آن .