نام نماد :

رمپنا

نام شرکت :

گروه مپنا

مدیر عامل:

محمد اولياء

تلفن:

23151278-23151264

فکس:

22908664

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، نبش کوچه کجور، پ231

وب سایت:

www.mapnagroup.com

سال مالی:

02/01

موضوع فعالیت:

ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز،حمل و نقل و....