نام نماد :

دپارس

نام شرکت :

پارس دارو

مدیر عامل:

سهيل سهيلي

تلفن:

021-77887702

فکس:

77877700

آدرس:

تهران - تهرانپارس - فلکه اول - ابتدای بلوار پروین

وب سایت:

www.parsdarou.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

داروسازی طبق اساسنامه شرکت داروسازی طبق اساسنامه شرکت