نام نماد :

ديران

نام شرکت :

ایران دارو

مدیر عامل:

آرمان احمدنصراللهي

تلفن:

02166698523

فکس:

02166656222

آدرس:

تهران بزرگراه آیت اله سعیدی بلوار معلم انتهای خیابان کرمانی

وب سایت:

www.irandaru.com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

تأسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید، خرید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی،گیاهی و مکل های غذایی، رژیمی و دارویی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی،ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الذکر.