نام نماد :

دسينا

نام شرکت :

لابراتوارهای سینادارو

مدیر عامل:

حسن بايرامي

تلفن:

02144194521-3

فکس:

021-44196603

آدرس:

کیلو متر 15 جاده مخصوص کرج بلوار 52 خیابان شهید گمنام

وب سایت:

www.sinadarou.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوعات اصلی : ساخت و توزیع و فروش کلیه مواد و محصولات شیمیائی داروئی ، بهداشتی ، ظروف و غیره ، انجام کلیه امور بازرگانی ،واردات و صادرات و فروش و توزیع مواد و محصولات داروئی . موضوعات فرعی : واردات، تولید، فروش و توزیع ملزومات، لوازم و تجهیزات پزشکی و غیره. سرمایه گذاری و یا مشارکت در واحدهای جدید و یا موجود .