نام نماد :

داسوه

نام شرکت :

داروسازی اسوه

مدیر عامل:

محمدرضا فرقاني

تلفن:

0

فکس:

021-66801238

آدرس:

تهران،کیلومتر 4 جاده قدیم کرج،سه راه شیر پاستوریزه ،شادآباد،خیابان 17 شهریور

وب سایت:

www.osvahpharma.com

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

تولید ، ساخت و بسته بندی محصولات دارویی ، شیمیایی ، آرایشی و دامپزشکی و ...