نام نماد :

خپارس

نام شرکت :

پارس خودرو

مدیر عامل:

سيدمحمدحسين ادياني

تلفن:

02144529040

فکس:

02144529040

آدرس:

بزرگراه شهید لشکری کیلومتر 9 شرکت پارس خودرو

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

فعالیت اصلی : ساخت و مونتاژ انواع وسائط نقلیه موتوری و قطعات و لوازم آنها فعالیت فرعی :انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی ، بازرگانی و خدمات سود آور مجاز