نام نماد :

خودرو

نام شرکت :

ایران خودرو

مدیر عامل:

عليمردان عظيمي فشي

تلفن:

021-66947723-6

فکس:

(021)66947728

آدرس:

تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری ) شرکت ایران خودرو

وب سایت:

stock.ikco.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل ، داخل یا خارج از کشوربمنظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال .