نام نماد :

خكمك

نام شرکت :

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

مدیر عامل:

نادر نوري

تلفن:

02188673410

فکس:

44196704

آدرس:

کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج نبش چیتگر جنوبی

وب سایت:

www.indamin.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع کمک فنر خودرو