نام نماد :

خرينگ

نام شرکت :

رینگ سازی مشهد

مدیر عامل:

مسعود هدشي

تلفن:

05136516014

فکس:

05136516022

آدرس:

مشهد - کیلومتر 8 بزرگراه آسیایی - صندوق پستی 1311/91735

وب سایت:

www.mwmco.com

ایمیل:

Info@mwmco.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

ایجاد ، تاسیس ، اداره و بهره برداری از کارخانجات و همچنین تولید ، توزیع ، فروش ، صادرات و واردات رینگ چرخ انواع خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فنی و مهندسی ، طراحی ، ساخت و تولید انواع قطعات خودرو و مشاوره در نصب و راه اندازی دستگاههای صنعتی وکلیه خدمات جانبی آن و انجام کلیه امورتجاری ،بازرگانی