نام نماد :

خديزل

نام شرکت :

بهمن دیزل

مدیر عامل:

حسين خضري

تلفن:

02148097485

فکس:

48097378

آدرس:

قزوین- شهر صنعتی البرز قزوین- خ حکمت دهم

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید و مونتاژ انواع خودرو و وسایط نقلیه موتوری و دیزلی سبک،نیمه سنگین و سنگین و انواع کامیون ، اتوبوس و کامیونت و وانت و تریلر به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل داخلی کشور