نام نماد :

خبازرس

نام شرکت :

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

مدیر عامل:

حسن خورسندمؤدب

تلفن:

88778892

فکس:

88772300

آدرس:

ندارد

وب سایت:

www.iei-co.com

ایمیل:

info@iei-co.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

موضوع شرکت عبارت است از: ارائه خدمات بازرسی قبل از حمل کالا، سورویانس ، خدمات بازرسی مهندسی حین ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ،خدمات توسعه تکنولوژی ، خدمات مدیریت کیفیت و استاندارد,خدمات مهندسی ارتقاء کیفیت و بهبود کیفیت محصول،محیط زیست و هر گونه خدمات مرتبط با امور کیفیت در صنعت,ساختمان و خدمات . بررسی و مطابقت کیفی وکمی مواد اولیه ، کالیبراسیون مخازن، محموله های نفتی و مهندسی اچ اس ایی