نام نماد :

حخزر

نام شرکت :

کشتیرانی دریای خزر

مدیر عامل:

کامبيز جهانباني

تلفن:

0134442400

فکس:

01344428167

آدرس:

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی -خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه مختصراٌ ، انجام کلیه عملیات بازرگانی و حمل و نقل در حوزه دریایی و ارائه خدمات مرتبط