نام نماد :

ثشاهد

نام شرکت :

شاهد

مدیر عامل:

حسين احمدي شاد

تلفن:

02188743705-02188731965-02188731967

فکس:

88444565

آدرس:

وب سایت:

www.shahed.co.ir

سال مالی:

03/31

موضوع فعالیت:

ایجادکارخانجات،انجام عملیات بازرگانی،اداره،خریدوفروش سهام شرکتهای تولیدی وخدماتی واوراق بهادار بررسیهای اقتصادی مالی مدیریتی واجرای طرحها،تهیه خط مشی اداره،اصلاح،ادغام توسعه،انحلال،فروش سهام یااموال شرکتهای وابسته خریدفروش املاک،مستغلات به قصدسرمایه گذاری ویاایجادمجتمعهای مسکونی اداری تجاری .