نام نماد :

تك نيرو

نام شرکت :

کارکنان نیروگاه یزد

مدیر عامل:

مهدي آبران

تلفن:

035-35250502

فکس:

035-35264501

آدرس:

یزد ، بلوار جمهوری ، کوچه نیروگاه شهید زنبق یزد

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید و خرید و فروش انرژی - فعالیت در انرژی های نو و تولید پراکنده - احداث ، بهره برداری و تامین قطعات نیروگاه - ارائه خدمات مشاوره ای و مهندسی نیروگاه - خرید ، فروش ، صادرات ، واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام امور بازرگانی ، مشاوره ، انجام کلیه امور مجاز