نام نماد :

تفيرو

نام شرکت :

مهندسی فیروزا

مدیر عامل:

آقاي قاسم ابراهيمي مجد

تلفن:

فکس:

44504875

آدرس:

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - روبروی پارس خودرو - نبش سه راهی کوهک -

وب سایت:

www.firouzacranes.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تولید و ساخت انواع جرثقیل های سقفی و صنعتی و تجهیزات جابجایی مواد .