نام نماد :

بموتو

نام شرکت :

موتوژن

مدیر عامل:

طاهر رحيمي

تلفن:

04134450121

فکس:

04134450121

آدرس:

تبریز-منطقه صنعتی غرب-جاده اختصاصی-شرکت موتوژن

وب سایت:

www.motogen.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

تولید و فروش انواع ماشینهای برقی و قطعات وابسته -تولید قطعات ریخته گری و آلومینیومی