نام نماد :

آكام

نام شرکت :

ثابت آکام

مدیر عامل:

علي روحي

تلفن:

021-59162000

فکس:

02186175138

آدرس:

تهران-محله شهرک قدس-خیابان درختی- بلوار شهید برادران نورانی- خیابان شهید فخار مقدم- پلاک 24 - بازار سهام بورس اوراق بهادار شرکت سبدگردان ویستا - طبقه پنجم

وب سایت:

www.akamvista.ir

سال مالی:

04/31

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درامد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق با درامد ثابت می باشد.