نام نماد :

آريا

نام شرکت :

پلیمر آریاساسول

مدیر عامل:

محمدرضا حيدرزاده

تلفن:

021-85923351

فکس:

021-88645193

آدرس:

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

وب سایت:

www.aryasasol.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

موضوع شرکت مشخصاً عبارت است از طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملک و بهره‌ برداری و نگهداری واحدهای تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در بندر عسلویه و بازاریابی، فروش و پخش این محصولات در بازارهای داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.