1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد پلیمر خاورمیانه - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/09 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
1402/12/09 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
1402/12/09 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
1402/12/09 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
1402/12/09 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
1402/12/09 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد برگزاری شورای هم‏‏‌اندیشی پژوهش ایمیدرو در فولاد هرمزگان
جلسه هم‌‌‌اندیشی و هم‌‌‌افزایی شورای پژوهش ایمیدرو میان مدیران پژوهش و نوآوری شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و فلزی تابعه ایمیدرو و بنگاه‌‌‌های منتخب، به میزبانی فولاد هرمزگان برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در جلسه هم‌‌‌اندیشی و هم‌‌‌افزایی شورای پژوهش ایمیدرو، فرهاد فرشاد سرپرست مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری و کارشناسان ایمیدرو، علیرضا کاظمی معاون تکنولوژی و توسعه و شاهین زارع مدیر متالورژی طراحی و توسعه محصولات شرکت فولاد هرمزگان و جمعی از مدیران حوزه پژوهش و نوآوری از شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، آلومینیوم جنوب، آلومینای جاجرم، آلومینیوم المهدی، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل‌‌‌گهر، توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، اساتید دانشگاهی و مراکز فرآوری مواد معدنی یزد، تبریز و غرب کشور حضور داشتند.
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1402/12/08 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
1402/12/07 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1402/12/07 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1402/12/07 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1402/12/07 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
1402/12/07 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷