1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بورس سبز؛ بدون دستور
روز گذشته شاخص کل بورس رشد 2.9درصدی را تجربه کرد که در 4ماه اخیر بی سابقه بوده است. به این ترتیب در سه روز متوالی شاخص کل به صورت غیر دستوری با رشد حدود 4.9درصد مثبت شد؛ حال آنکه بازدهی بازار از ابتدای سال تنها 9.5درصد بود. در نهایت نماگر اصلی بورس در انتهای معاملات به سطح یک‌میلیون و 147هزار واحد رسید. تداوم رشد دلار و قرار گرفتن نسبت قیمت به سود بازار در کف 15ساله که به معنای ارزنده بودن قیمت سهام شرکت‌هاست، سوخت رشد بازار سهام در سه روز معاملاتی گذشته بوده‌اند. همچنین، انتشار گزارش‌های بهمن ماه شرکت‌ها در کدال اتفاقات خوبی را برای بازار سهام رقم زد؛ به‌طوری‌که مجموع فروش شرکت‌های فعال در بازار سهام به 259همت رسید که از ابتدای سال این میزان فروش ماهانه، بی‌سابقه بوده است. کارشناسان تاکید دارند مرز 2میلیون و 200هزار واحد، مقاومت روانی آینده را می‌سازد که در صورت رد شدن آن، انتظارات برای رشد بیشتر شاخص، افزایش پیدا می‌کند.
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد پلیمر خاورمیانه - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/14 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد تصویر روزانه صنایع بورسی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار آتی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد زنجیره فولاد - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار جهانی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد صندوق کالایی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/13 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار گواهی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
1402/12/12 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد تصویر هفتگی صنایع بورسی - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
1402/12/12 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
1402/12/12 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
1402/12/12 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد بازار سهام - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد نبض شاخص - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
1402/12/10 00:00:00      خبرگزاری : دنیای اقتصاد سردمداران ورود حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰