حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
اعتلاح 1,675
-4.61
1,690
-3.76
233 3,372,223 5,697
دتوليدح 7,700
4.27
7,702
4.29
2 18,670 144
ولشرقح 1,490
-4.97
1,490
-4.97
4 20,863 31