حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صباح 2,379
1.67
2,353
0.56
2,299 23,660,734 55,679
ماديراح 1,692
1.87
1,692
1.87
819 15,559,269 26,319