اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صنفت0312 1,000,000
-1.96
1,000,000
-1.96
7 70,000 70,000
صگل309 1,100,000
4.81
1,100,000
4.81
1 5 6