میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. دارایی‌های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق‌های بازارگردان می‌باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی‌های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام566054 21.710.91-2.723.8612.9439.823325.31
با در آمد ثابت880562 81.510.221.475.099.1716.93138.88
مختلط5066 43.23-1.302.3416.8412.4832.132652.50
تمام صندوق ها1256753 34.88-1.301.9315.4014.6730.041105.30