نام نماد :

دروز

نام شرکت :

روزدارو

مدیر عامل:

شهرام زاهدي

تلفن:

021-82713348

فکس:

44983151

آدرس:

کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش خیابان اردیبهشت سوم خ اردیبهشت یکم پ1

وب سایت:

www.rouzdarou.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

داروسازی